ទូកនេសាទស្តារអាលុយមីញ៉ូម

ទំព័រនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់យោបល់អំពីរបស់ខ្ញុំ ទូកនេសាទស្តារអាលុយមីញ៉ូមគម្រោង:

.

ស្បែកដោយ Danetsoft និង Danang Probo Sayekti បានបំផុសគំនិតដោយ ម៉ាក់ស៊ី